Concurs RACC Joves i Mobilitat

Concurs RACC Joves i Mobilitat #14 edició

Concurs RACC Joves i Mobilitat #14 edició

CONCURS EDUCATIU
JOVES I MOBILITAT
#14 EDICIÓ

Protegits a l’escola, com protegim també la mobilitat del seu entorn?

 PREMI PER A CENTRES DOCENTS

RECONEIXEMENT A UNA TASCA

L’objectiu d’aquest guardó de Joves i Mobilitat és destacar alguna acció, projecte o activitat desenvolupada pels centres escolars en l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària.
La idea central d’aquesta categoria del concurs és posar en valor i donar rellevància i notorietat a les activitats que ja es realitzen regularment durant el curs escolar:
»  Setmana de la mobilitat.
»  Campanyes de seguretat, ús de les bicicletes, transport públic.
»  Camins escolars.
»  Xerrades divulgatives de mossos o policies locals.
»  Treballs de síntesi o de recerca.
»  Senyalització viària al centre.
»  etc.
QUÈ CAL FER?
Per avaluar l’activitat duta a terme en un centre, caldrà que es registri a www.jovesimobilitat.cat una memòria del projecte desenvolupat durant aquest curs, amb el suport fotogràfic i/o audiovisual de la mateixa. Aquesta memòria haurà de contenir la següent informació:

»  Nom de l’activitat
»  Data de realització del projecte
»  Antiguitat del projecte (núm. d’edicions)
»  Participants (classes, cursos, alumnes i professors)
»  Objectius
»  Accions desenvolupades
»  Col·laboradors (institutcions, entitats, mossos, policies locals, patrocinadors…)

»  Recursos utilitzats
»  Promoció del projecte (a nivell intern, a xarxes socials, a mitjans, etc.)
Els criteris d’avaluació així com els recursos per fer aquesta memòria es poden trobar a www.jovesimobilitat.cat.
EL PREMI
  • Diploma acreditatiu.
  • Pack de material escolar d’Abacus valorat en 200 euros.

CALENDARI

La data límit per presentar les memòries és el 30 d’abril de 2021.
RACC Mou-te bé! Play&Learn