Concurs educatiu JOVES I MOBILITAT. Encara no has inscrit als teus equips?

Repte #12 edició

Joves i Mobilitat, la reflexió dels adolescents i joves entorn la mobilitat

Què és?

Concurs organitzat pel RACC i el Servei Català del Trànsit, que té l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents i joves de Catalunya.

En aquest concurs, els joves poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant alguna de les tres modalitats del concurs: anunci gràfic, vídeo per a instagram i projecte de seguretat viària.

A qui s’adreça?

Als alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de centres escolars i als nois i noies de 13 a 17 anys membres de casals de joves i centres de lleure de Catalunya.

Els participants han d’estar tutoritzats des de centres escolars, centres de lleure o casals de joves. Es poden inscriure de forma individual o formant part d’equips de fins a un màxim de quatre components.

El repte d’aquesta edició

El concurs “Joves i Mobilitat” planteja un repte específic per a cada edició. En la 12a edició, el repte es centra a la temàtica “Joves, mòbils i seguretat viària. Què fem?

La inscripció

Els participants han de registrar-se al web del concurs (www.jovesimobilitat.cat).Cada participant, individual o en equip, ha d’estar associat a un professor/tutor responsable, el qual també s’haurà d’inscriure.

Els equips poden estar integrats per un, dos, tres o quatre participants. Cada participant inscrit al concurs pot formar part de deu equips diferents com a màxim i no hi ha límit d’inscripció d’equips per centre docent.

Calendari

La presentació de treballs comença l’10 de gener de 2019 i acaba el 30 d’abril de 2019. Durant aquest període, els participants podran penjar en qualsevol moment les seves propostes al web www.jovesimobilitat.cat

Al mes de maig,es comunicaran els 2 finalistes de cada modalitat. La comunicació es farà a través dels tutors dels equips, la web de concurs i les xarxes socials.

La proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis tindrà lloc el mes de juny, en un acte públic a Barcelona.

Modalitats

Les modalitats del concurs són les següents:

ANUNCI GRÀFIC: Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, amb tipografia clara i gran, una imatge (fotografia o il·lustració originals) que expressi la idea del missatge i la firma del cartell, formada pels logotips del concurs i dels seus organitzadors  (RACC i Servei Català de Trànsit).

VÍDEO PER A INSTAGRAM: Els vídeos han de ser originals, no podran superar, en cap cas, els 40 segons de durada. Han de contenir els logotips del concurs i dels seus organitzadors als crèdits finals.

PROJECTE DE SEGURETAT VIÀRIA: Hauran de ser propostes desenvolupades sobre algun projecte nou per la millora de la seguretat viària, basat en el tema proposat o en un aspecte concret del mateix. La presentació del projecte es podrà fer en Power Point, Keynote, Prezi, Word o vídeo, i haurà d’estar estructurat amb: títol, descripció general, justificació, objectius generals, objectius específics i mètode.

Algunes consideracions important a tenir en compte:

 

    • Els treballs poden estar escrits, retolats o locutats en català o castellà o anglès.

 

    • Cal que els treballs que es presentin siguin de creació pròpia.

 

    • No es permet l’ús explícit de marques comercials.

 

    • Els treballs presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat, ni ser contraris a les normes de seguretat viària.

 

En el moment de crear els treballs us recomanem consultar els continguts educatius del Programa “Joves i Mobilitat” i seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs: www.jovesimobilitat.cat.

A més, en aquest enllaç podeu trobar una sèrie de recursos específics de la temàtica d’enguany que us poden ajudar a treballar-ho a classe.

Jurat

El jurat està format per dos representants de la Fundació RACC, dos representants del Servei Català de Trànsit, un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un Periodista i un Publicista.

El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència amb el tema de treball i originalitat. En cas de no reunir-se les condicions mínimes establertes en les bases del concurs, podent quedar-se una o més categories “desertes”.

Les bases de concurs i les polítiques de drets d’autor, drets d’imatge i de protecció de dades es poden consultar al següent enllaç.