Bases del concurs: “Mschools student awards – Mobile History Map” 2017-2018

Objectiu

L’objectiu del concurs “mSchools Student Awards – Mobile History Map” és fomentar el treball col·laboratiu de l’alumnat dels centres participants a la plataforma de georeferenciació Mobile History Map, mitjançant el desenvolupament de continguts d’interès i premiar-ne les aportacions més reeixides.

L’enfocament del concurs d’enguany pretén promoure i potenciar el treball per projectes singulars, de qualsevol àmbit curricular i des de l’entorn més proper: al voltant del mateix centre o servei educatiu, la localitat, el barri i/o la comarca.

Qui pot participar?

El Concurs està obert als alumnes dels centres de Primària, de Secundària (en endavant, “centres”) i dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de Catalunya (en endavant, “serveis educatius”)

La presentació dels continguts del Concurs l’hauran de fer els docents dels centres en nom de llurs alumnes i els serveis educatius en nom dels alumnes dels centres que participin en el projecte. No obstant l’anterior, els drets derivats de la presentació dels continguts seran de titularitat dels alumnes en el nom dels quals, el docent corresponent, hagi presentat els continguts.

Com participar-hi?

La inscripció al Concurs es formalitzarà a través del docent participant del centre i/o del servei educatiu mitjançant el formulari d’inscripció enllaçat a la plataforma Mobile History Map que es publicarà en el moment en que s’obri el període d’inscripció.

 

mhm-student-awards-1

 

mhm-student-awards-2

 

  • La inscripció al Concurs s’inicia el 16 d’abril de 2018 a les 12:00 hores i finalitza el 13 de maig de 2018 a les 12:00 hores.
  • Durant el període contemplat des de la publicació d’aquestes bases fins a la finalització del període d’inscripció, els docents podran anar creant i penjant els continguts segons les condicions esmentades en els bases per a cada categoria.
  • A les bases de la convocatòria s’especifiquen les característiques que hauran de tenir els continguts presentats d’acord a la categoria a la que es presenten.

Categories

S’estableixen 2 categories corresponents als nivells educatius:

  1. Categoria per alumnes de Primària
  2. Categoria per alumnes de Secundària (ESO, Batxillerat i Cicles formatius)

S’estableixen 1 categoria adreçada a projectes presentats pels Serveis Educatius en nom dels alumnes dels centres col·laboradors en el projecte

Premis

Els premis s’anunciaran amb antelació a la celebració de l’esdeveniment. Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de mSchools.

 

Bases