VI Jocs Florals Escolars de Catalunya

El Departament d’Educació convoca els VI Jocs Florals Escolars de Catalunya. Aquesta convocatòria s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molt centres escolars de fet ja celebren.

Les categories establertes són les següents:

 1. Alumnat de cicle inicial d’educació primària
 2. Alumnat de cicle mitjà d’educació primària
 3. Alumnat de cicle superior d’educació primària
 4. Alumnat d’educació especial d’educació primària
 5. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria
 6. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria
 7. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria
 8. Conte audiovisual o il·lustrat per a tots els alumnes de primària

Veure les bases dels VI Jocs Florals de Catalunya

La categoria H, fruit de la col·laboració entre la Televisió de Catalunya i el Departament d’Educació, té l’objectiu de promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic.

Veure les Bases de la categoria H: Conte audiovisual il·lustrat.

En el bloc Conte audiovisual il·lustrat podeu trobar una proposta per a treballar el conte audiovisual com a projecte interdisciplinari, així com un llistat de recursos d’àudio i vídeo que es poden utilitzar per a l’elaboració del conte audiovisual.

Els Jocs  Florals Escolar consten de tres fases:

Primera fase

Selecció dels treballs dels diferents Serveis Educatius.

Cada centre participant haurà de triar un text per a cada categoria (consultar les bases adjuntes i les bases de la categoria H) i s’enviaran com un document adjunt als Serveis educatius del Garraf (crp-garraf@xtec.cat) abans del dia 29 d’abril de 2019 i en format digital.

Els treballs dels alumnes hauran d’anar signats amb pseudònim.

La setmana del 30 d’abril al 3 de maig el Servei educatiu constituirà un jurat format per:

 • Un o dos membres dels serveis educatius (CRP o ELIC).
 • Dos/dues mestres o professors/es dels diferents nivells educatius, educació primària i secundaria obligatòria.
 • Un/a autor/a o personalitat reconeguda del món literari infantil i juvenil vinculada al territori.
 • Un professional de l’administració educativa o de l’administració local del territori.

Entre els treballs presentats el jurat n’escollirà un per categoria i es farà arribar als Serveis Territorials de Barcelona Comarques abans del dia 8 de maig.

 

Segona fase

D’entre tots els treballs seleccionats en la primera fase, el jurat del Servei Territorial constituït per professionals amb els mateixos perfils que els de la primera fases n’escollirà vuit, un per cada categoria, que passaran a la tercera fase.

Tots els centres participants finalistes podran assistir a la final territorial que es desenvoluparà el 17 de maig a la Casa del mar, carrer Albareda, 1-3 de Barcelona.

 

Tercera fase

La final del Jocs Florals Escolars de Catalunya es farà el dissabte 15 de juny de 2019 a les 12h a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (avda. de l’Estadi, s/n. Anella Olímpica, Barcelona). Els treballs guardonats es penjaran al web de la XTEC.

 

Podeu trobar tota la informació al web dels Jocs Florals Escolars de Catalunya.