Certamen de Lectura en Veu Alta

La lectura és un aprenentatge fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques.
La dedicació específica a activitats de descodificació lectora no s’haurien de limitar a l’Educació Primària, sinó que hauria de ser un objectiu que es prolongués al llarg de l’Educació Secundària, en la qual les activitats de comprensió lectora haurien de continuar tenint un paper destacat.

XV Certamen Lectura en Veu Alta
Practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica.
Afavorir la comprensió lectora.
Generar debat.
Treballar alguns aspectes gramaticals.
Afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari.
Prendre consciència de l’organització de la informació.

Categories
El Certamen està organitzat en 5 categories que comprenen des de 3r d’Ed. Primària fins a 4t d’ESO.

Participants
Cada centre escolar pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria (en la categoria de Tropa de Corsaris, 3r i 4t d’ESO, ha de ser un grup de tres alumnes).

Per a més informació cliqueu aquest enllaç.

Fases
Centres participants als quarts de final
Les semifinals
Les finals de Catalunya

Centres educatius de la comarca participants en els quarts de final a celebrar el 29 de març del 2019 a l’Auditori Neàpolis de Vilanova i la Geltrú:

Fragments dels llibres que es llegiran a cadascuna de les categories: