Modalitats de formació

Les diferents modalitats de formació han de respondre a la finalitat de l’acció formativa i impliquen una dinàmica específica de treball del professorat participant.