Formació per a centres

La formació per a centres és una prioritat del Departament d’Ensenyament atès que és una eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de cada centre aprofitant l’intercanvi pedagògic, el treball en xarxa i la formació de persones de diferents centres educatius que actuen com a equips impulsors o responsables del seu centre.
Les persones participants en la formació per a centres tenen el compromís de transferir i compartir el treball de la formació en el seu centre.

Seminari de coordinació Curs / seminari d’equips de centre Taller d’equips de centre
És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa.
Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea, per càrrec.
És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.
L’estructura formativa incorpora la planificació, l’experimentació i l’avaluació del pla d’actuació en el centre de la temàtica treballada.
És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu o òrgans de coordinació. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.
Format presencial o semipresencial
Durada total de l’activitat: mínim 15 hores
Durada dels altres requisits: recomanat 1/3
Durada total de l’activitat: mínim 30 hores
Durada dels altres requisits: mínim 1/3; màxim 2/3
Durada total de l’activitat: màxim 15 hores
Durada dels altres requisits: recomanat 1/3
Mínim: 15 persones o el 80% del professorat al qual va dirigida l’activitat. En general, amb un mínim de 5 centres.
Cada proposta formativa definirà la composició dels equips que hi prendran part.