Què és la XEPIG?

La Xarxa d’Escoles Públiques Inquietes del Garraf, la XEPIG, aplega escoles que, amb l’acompanyament de la inspecció educativa, direccions, el CRP i el Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf, pretenem posar en valor la reflexió pedagògica entre docents per generar accions que possibilitin la transformació educativa a cada centre. Compartim experiències, construïm projectes amb sentit, entre d’altres, per tal de generar una veritable revolta pedagògica a la comarca.
En l’actualitat aplega la pràctica totalitat d’escoles públiques d’Educació Infantil i Primària del Garraf,  vint-i-set centres dels sis municipis del la comarca.