Què fem?

Les actuacions que ha portat a terme el Camp d’Aprenentatge al llarg d’aquests trenta anys  han estat molt variades: activitats amb alumnes, amb professorat, de difusió, de suport als centres…

que fem


Podem resumir-les en quatre àmbits generals, que descrivim a continuació. En els menús podeu trobar  detallada tota la informació.

1. Estades

El Camp d’Aprenentatge ofereix als nois i les noies la possibilitat de fer estades de 3 a 5 dies de durada. El grup estadant s’allotja en l’alberg de què disposa el Camp, que té una capacitat total (alumnat i professorat) de 49 places.

Les activitats del Camp d’Aprenentatge estan dissenyades per a complementar el currículum habitual a l’aula. Per tal de facilitar-ne l’assoliment dels objectius, l’estada en el CdA comporta també:

– Un coneixement previ, per part del professorat, de les instal·lacions, els recursos i la metodologia de treball.
– L’execució  d’una sèrie d’activitats al propi centre, prèvies i posteriors a l’estada.
– La implicació del professorat en les activitats que es realitzen durant l’estada al CdA.

2. Sortides d’un dia

El Camp d’Aprenentatge ofereix un conjunt d’itineraris d’un dia de durada que abraça diferents paisatges o àmbits temàtics de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

xiq2

Aquests itineraris estan adreçats als centre educatius de les Terres de l’Ebre, per tal que l’alumnat conegui i valori  l’entorn on viu.

El CdA posa a disposició dels centres el material curricular -guia del professorat i quadern de l’alumnat-, el material de camp que cal  emprar i també el guiatge de l’itinerari quan les seves disponibilitats ho permetin.

3. Projectes

El Camp d’Aprenentatge porta a terme diferents tipus d’actuacions, normalment adreçades als centres i professorat de les Terres de l’Ebre, que tenen una durada limitada en el temps, en funció de la disponibilitat i del tipus de projecte.

Hi ha projectes amb la participació de l’alumnat i del professorat, i d’altres adreçats només al professorat. Al llarg dels anys, el Camp ha anat fent tot tipus de projectes, dels quals queden materials i recursos: Programes Comenius, Projecte Rius, Projecte Coastwatch, Rius per  viure’ls, Projectes Compartits, Festa de l’arbre, Conèixer l’Ebre, etc.

També cal destacar diferents cursos per al professorat, escoles d’estiu, conferències, tallers, grups de treball, col·laboracions amb d’altres equipaments i institucions, itineraris i visites pedagògiques, exposicions ….

4. Publicacions i recursoscarpeta

El Camp d’Aprenentatge ha publicat tot tipus de materials didàctics, uns de suport directe a les seves activitats, i d’altres executats amb l’objectiu de promocionar el coneixement de l’entorn i l’aprofitament didàctic  per part del professorat i els centres educatius.

N’hi ha de tot tipus: quaderns de treball, dossiers per al professorat, làmines, pòsters, vídeos, jocs, aplicacions multimèdia, exposicions, etc. Alguns d’aquests materials estan disponibles en aquest espai web.

També disposem al CdA, per a consulta, d’una biblioteca-mediateca, i d’un fons documental dedicat específicament al coneixement de l’entorn local i de l’educació ambiental.

Un altre suport que oferim als centres educatius consisteix en el préstec de material didàctic i tècnic per a la realització d’activitats  curriculars de camp i/o de laboratori.