FAQ. Preguntes més freqüents del professorat de l’Estada

 

Com podem trobar informació dels Camps d’Aprenentatge?

Al portal web de l’Xtec, en l’apartat Serveis educatius-Camps d’Aprenentatge, podeu trobar tota la informació referent al funcionament dels CdA i les dades bàsiques de la xarxa de Camps: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/inscripcio/index.html

En aquest web del CdA del delta de l’Ebre que esteu visitant podeu trobar la informació específica del nostre CdA: https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-delta/

Quan es demanen els Camps d’Aprenentatge?

Normalment,  el període de preinscripcions,  per a fer una estada el curs següent, és durant  la segona quinzena del mes de maig. El Departament publica prèviament, al portal de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec, el període d’inscripció exacte i les condicions concretes de cada curs.

Fora d’aquest període, caldrà trucar directament al CdA per veure si encara queden vacants disponibles.

Què és la preinscripció?

És la sol·licitud que s’ha d’emplenar al mes de maig amb l’aplicatiu CAMPS per poder demanar Estades o Sortides en un Camp d’Aprenentatge. En el cas de ser acceptada i adjudicada pel CdA corresponent, cal fer posteriorment, durant el mes de setembre, la inscripció definitiva.

Què és l’aplicatiu CAMPS?

És el portal d’internet   https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=camps  on heu d’entrar – amb l’identificador d’un usuari amb identificació GICAR – per fer la preinscripció o sol·licitud d’activitats amb alumnes a qualsevol Camp d’Aprenentatge. També és el lloc on es poden consultar, al final de juny, les dates adjudicades o la no adjudicació – segons les disponibilitats del CdA. Si us ha estat adjudicada l’activitat que heu demanat, caldrà acceptar o no aquesta adjudicació en el mateix aplicatiu.

A partir d’aquest moment,  al setembre, es contacta ja directament amb el CdA corresponent.

Què s’ha de fer al setembre?

Assistir a la Trobada de Coordinació (TC) en la data que convoqui el CdA i,  abans del 30 de setembre, fer l’inscripció definitiva i pagar una bestreta.

Què és la Trobada de Coodinació (TC)?

Una jornada que es fa al mateix CdA durant un matí, sovint al mes de setembre, amb el professorat que ha de venir a fer una estada.

Els objectius de la TC són: conèixer l’oferta del CdA, concretar les competències a desenvolupar, veure les instal·lacions, coordinar les qüestions organitzatives i pedagògiques de l’estada, i preparar el treball previ al centre.

El Departament d’Ensenyament considera obligatòria l’assistència per als professors que han de venir amb els alumnes.

Com inscriure’s en una Trobada de Coordinació?

Cal consultar el codi GTAF i fer la inscripció telemàtica prèvia com en qualsevol altre curs de formació.

Què és el full d’inscripció definitiu?

Aquest document és el “contracte” definitiu signat per la direcció del centre, i  és indispensable per a confirmar l’estada al CdA. S’ha de fer arribar abans del dia 30 de setembre.

On trobo el full d’inscripció definitiu?

En el mateix aplicatiu CAMPS on es va fer la sol·licitud, una vegada acceptada.

Què és la bestreta?

És un avançament de diners a càrrec del preu de la quota d’allotjament de l’Estada que cal fer abans del 30 de setembre. Es tracta d’un  10% aproximat del preu estimat en aquell moment.

Quant val l’estada?

El Departament fixa els preus dels CdA cada curs i els publica al web general dels CdA en l’apartat Inscripció i quotes. Hi ha dos tipus de quotes:

  • Quota d’allotjament.  L’han de pagar alumnes i professors.
  • Quota d’activitat. L’han de pagar només els alumnes.

A qui es paguen les quotes de l’Estada?

Al Camp d’Aprenentatge.

Com i quan s’ha de pagar l’estada?

La quota d’activitat i la quota d’allotjament es paguen el primer dia de l’Estada.

Es pot fer per transferència bancària. No s’accepten targetes bancàries. El número de c/c és 2100-0140-97-0200275324 (IBAN: ES47 2100 0140 9702 0027 5324)

Es descomptarà de la quota d’allotjament l’import que s’hagi avançat en la bestreta feta al setembre.

Hi ha descomptes de la quota?

Els descomptes i gratuïtats estan especificats en l’article 4 de l’Ordre ENS/188/2012:

  •     Carnets de família nombrosa / monoparental de caràcter general: meitat de preu.
  •     Carnets de família nombrosa / monoparental de caràcter especial: és gratuït.

(Als carnets posa si és general o és especial)

  •     Minusvalidesa de més del 33%: gratis
  •     Família directa de víctimes d’actes terroristes: gratis.

Aquests descomptes s’apliquen només a la quota d’activitats.

Per aplicar-los, cal que ens porteu, el primer dia de l’estada, fotocòpia compulsada per la vostra secretaria dels carnets o documents acreditatius.

Quin és el programa d’activitats que es farà a l’estada?

A la Trobada de Coordinació (TC), el Camp presenta la seva oferta i les diferents modalitats d’estada, que també estan publicades al nostre web. En funció de les opcions disponibles i els interessos del centre, es fixarà un programa específic per a cada estada.

Si el centre no ha vingut a la trobada de coordinació, el CdA fixarà el programa estàndard i el comunicarà al centre.

Hi ha alguna despesa més a fer durant l’estada?

Les modalitats d’estada que s’ofereixen per omissió no presenten cap despesa més, per al centre, que les quotes d’activitat i d’allotjament que cal pagar el primer dia. Ara bé, el centre s’ha de fer càrrec del transport per venir el primer dia i marxar el darrer dia.

Només en algunes modalitats d’estada opcionals, pot haver-hi una despesa extra de transport, la qual cosa es comunica i concreta en la Trobada de Coordinació quan es fixa la modalitat escollida.

El darrer dia de l’Estada, el CdA pot cobrar al centre estadant qualsevol desperfecte que s’hagi ocasionat a l’equipament o instal·lacions de manera negligent, així com la despesa de bugaderia de la roba de llit que s’hagi  deixat als assistents.

Què han de portar els alumnes a l’estada?

. Una motxilla petita i còmoda per a l’ús diari, on els pugui cabre el quadern, la carpeta, els llapis, una cantimplora o ampolla per emplenar-la d’aigua, la fruita o l’entrepà de mig matí, i la jaqueta o roba per protegir-se de la pluja o el vent.

. La  roba de llit següent (alumnes i professors): un llençol per cobrir el matalàs, una coixinera per cobrir el coixí i un altre llençol per tapar-se o el sac de dormir. Com que és obligatori l’ús de la roba de llit, si algú no la porta, el Camp la hi deixarà, però caldrà abonar el cost de bugaderia corresponent. El que sí que proporciona el Camp són mantes, si es requereixen.

. També cal portar tovalló i, per descomptat, la tovallola i el necesser amb els estris d’higiene personal.

Els alumnes poden usar els seus mòbils?

No es poden utilitzar durant les activitats. Durant el temps lliure, queda a consideració del professorat estadant. Respecte a la càrrega, penseu que l’allotjament no disposa d’endolls o capacitat de línia elèctrica suficient per a un ús intensiu.

El Camp disposa de xarxa wifi a l’edifici per al professorat, però no es donarà la contrasenya a l’alumnat. Els alumnes  tenen ordinadors amb internet a la seva disposició.

Què s’ha de fer abans de venir a l’estada?

  • Imprimir els quaderns dels alumnes.
  • Fer les activitats prèvies, amb l’alumnat, que s’han fixat i pactat a la TC.
  • Comunicar a l’alumnat tot el que han de saber (coses que han de portar…).
  • Organitzar grups de dormitoris, menjador, etc.

Hi ha un quaderns de treball?

Sí. Els quaderns de treball estan penjats al web del CdA i s’han de descarregar i imprimir al centre abans de vindre per a tots els alumnes, segons el que s’hagi pactat a la Trobada de Coordinació.

On puc consultar qüestions organitzatives i de l’allotjament?

En el Dossier informatiu que es lliura a la Trobada de Coordinació, o consultant el nostre web.

On puc trobar la informació que m’interessa al web del Camp?

En el menú “Estades” trobareu les modalitats d’estada i tots els materials de suport de l’estada per descarregar.

Els aspectes referents a la inscripció, a les quotes i a la normativa d’ús, es poden consultar en el web general de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec, en l’apartat Inscripció i quotes.

Falta una setmana per a venir. Què cal fer?

Trametre al Camp el Full de dades estadants on consten dades d’importància que cal confirmar per a preparar l’estada , especialment les que afecten el servei de catering.

Es troba al web del CdA, en l’apartat de Materials de suport del menú d’Estades.

El dia que sortim del centre a primera hora, cal avisar?

Només si hi ha alguna variació de darrera hora en el nombre d’alumnes , ja que això afecta el servei de catering, o si s’endarrereix molt l’arribada.

On està el Camp d’Aprenentatge?

Està situat dins del nucli urbà de Sant Carles de la Ràpita, a l’avinguda Constitució 67.

Es pot arribar en transport públic?

Sí, però cal consultar els horaris: en tren, fins a l’estació de l’Aldea-Amposta, i en autobús de línia de la companyia HIFE, des de l’estació de l’Aldea fins a Sant Carles de la Ràpita.

Consulteu la informació disponible a l’espai web del Camp i comuniqueu la forma i hora d’arribada.

A quina hora hem d’arribar?

En una estada estàndard s’arriba cap al migdia del primer dia. Normalment, però, a la Trobada de Coordinació es pacta l’hora d’arribada en funció del lloc de procedència, el mitjà de transport i el programa de treball.

Quan marxem?

Normalment l’estada s’acaba després del dinar del darrer dia. A  la Trobada de Coordinació es pacta l’hora de dinar i de marxar segons els interessos del centre.

Hem d’estar presents els professors en totes les activitats de l’estada?

Sí. Ho fixa la normativa general i entenem des del Camp que és necessari.

Hi ha activitats autònomes dels alumnes sense acompanyants?

Segons el programa, hi ha alguna activitat dissenyada per fer en grups, vigilats pel professorat en llocs de control ja fixats. Malgrat això, si ho considereu inadequat pel nivell o característiques del grup, es poden fer aquestes activitats en grups acompanyats per un adult.

Què es fa en cas de mal temps?

Des del Camp es consulten les previsions del temps prèviament a l’estada, i pactem amb vosaltres, si cal,  les possibilitats de canvi o modificació del programa previst. El CdA disposa, en aquest cas,  de propostes alternatives .

El Camp es reserva sempre el dret d’anul·lar o modificar una activitat quan es donin les condicions meteorològiques o situacions no previstes que es considerin de risc.

Amb quins nivells o edats es pot fer una estada?

El Camp d’Aprenentatge del Delta proposa activitats a partir de Cicle Superior de Primària i per a tota la Secundària, tot i que també de manera adaptada atén alumnes de Cicle Mitjà que formen part d’un grup mixt d’una ZER. No atenem alumnes de Cicle Inicial.

Hi ha monitors a l’estada?

No. Els Camps d’Aprenentatge són serveis educatius que fan activitats amb alumnes, portades a terme conjuntament entre el professors del Camp i el professorat del centre assistent, dins del calendari i de l’horari lectiu (entre 9 i 16.30 h.).

Consulteu al CdA si teniu la possibilitat de contractar algun servei extern de monitors o guies que es puguin fer càrrec d’activitats de lleure o donar suport durant el temps lliure de tarda-nit.

Què podem fer a partir de les 5 de la tarda durant l’estada?

Disposeu de jocs de pati i de taula, un aula amb projector, ordinadors amb internet, televisor, aparell de vídeo i equip de música, vídeos, pel·lícules i llibres adaptats a l’edat dels alumnes. També us proposem coses per a fer pel poble, com ara anar a la piscina, a la platja, visitar la llotja, el Museu del Mar…

Hi ha algun altre grup allotjat durant l’estada?

No. L’allotjament és d’ús exclusiu per a la vostra estada. Disposareu de les claus durant tot el temps que us allotgeu.

Hi ha algun vigilant a la nit?

No. En cas d’emergència disposeu del número de telèfon de la persona de manteniment, que viu a prop, i del mòbil del Camp. A més, davant del Camp està el CAP – obert les 24 hores – i al costat, la Guardia Civil.

Hi ha un nombre màxim o mínim d’alumnes per fer l’estada?

La capacitat de l’allotjament – 49 places en total entre alumnes i professors– és el límit que no podem sobrepassar de cap manera en el nostre Camp.

Hem d’avisar si portem alumnes amb alguna minusvalidesa o trastorn de conducta?

És important comentar-ho a la TC per a tenir-ho en compte de cara a les activitats, a la infraestructura i a l’atenció i tracte amb l’alumnat.

Està adaptada l’estada per a minusvàlids?

L’allotjament està adaptat tal com exigeix la normativa. Respecte a les activitats i els desplaçaments, consulteu amb el CdA, ja que no totes les activitats són aptes i en algunes caldrà el suport adequat.

Quins àpats es donen a l’estada?

Esmorzar en aixecar-se, un petit àpat de mig matí, dinar, berenar i sopar. Podeu consultar al Camp quins són els menús previstos.

Com tractem les variants alimentàries?

Ho heu de comunicar la setmana abans de l’estada mitjançant el Full de dades estadants. Cal que adjunteu els certificats mèdics en el cas d’al·lèrgies, intoleràncies, o similars. És un requisit obligat per al servei de catering i per a sanitat.

I si algun alumne no pot anar en bici?

A la sortida en bicis hi ha l’assistència d’una furgoneta per portar el material del CdA i per a casos d’emergència. Hi ha 2 o 3 places vacants. Si algun alumne hi ha d’anar, per poder venir a la sortida, ja que no pot anar en bici o no en sap, cal que porteu un  full d’autorització signat pel pare o tutor.

Podeu trobar aquest full en l’apartat Materials de suport del nostre web.

Cal, per tant, que pregunteu prèviament als alumnes, per preveure la situació, o fins i tot podeu fer una petita gimcana al centre per veure si hi ha algú que no sap anar en bici.

En cas que un major nombre d’alumnes  no puguin anar en bici, un professor estadant s’haurà de quedar a càrrec dels alumnes que no fan la sortida, o bé s’haurà de modificar l’activitat per a tot el grup.

Què fem amb tot el treball que s’ha fet a l’estada?

Podeu continuar treballant, posteriorment, al vostre centre, tots els continguts, procediments, competències i qüestions que considereu del vostre interès.

Un dels objectius del projecte educatiu del Camp és que el treball de l’estada serveixi per a poder desenvolupar el vostre currículum amb els alumnes, i aquesta és una de les qüestions que ens diferencia de les cases de colònies i altres equipaments.