Projectes

 

  • Al llarg dels anys, el Camp ha anat fent tot tipus de projectes amb la participació de l’alumnat i del professorat: Programes Comenius, Projecte Rius, Projecte Coastwatch, Rius per viure’ls, Projectes Compartits, Festa de l’arbre, Conèixer l’Ebre, etc.
  • També cal destacar altres actuacions, com ara cursos per al professorat, escoles d’estiu, con- ferències, tallers, grups de treball, itineraris, visites pedagògiques, exposicions…