Procés de participació en les Sortides

Els tres moments (Abans, durant, després)

Moment 1: La Trobada de Coordinació (TC)

Una vegada feta la preinscripció i la inscripció definitiva (vegeu l’apartat corresponent), cal assistir a la TC.

La Trobada de Coordinació es fa a la seu del Camp d’Aprenentatge i és obligatòria per al professorat que vindrà posteriorment a fer la Sortida amb el seu alumnat al CdA.

Els objectius de la TC són:

 • Conèixer l’oferta pedagògica del CdA.
 • Concretar les competències bàsiques a treballar.
 • Concretar els aspectes didàctics i organitzatius de la Sortida.
 • Concretar el paper del professorat a la Sortida.
 • Preparar les activitats prèvies que cal treballar al centre abans de la Sortida.

La inscripció es realitza telemàticament mitjançant el GTAF.

El CdA comunicarà prèviament al centre la data de la seva Trobada de Coordinació, l’horari, i el codi  per a poder incriure’s.

Moment 1: Les activitats prèvies al centre educatiu

Abans de fer la Sortida, s’han de portar a terme una sèrie de tasques preparatòries al centre educatiu:

 • Descarregar i imprimir les còpies del quadern de l’alumne.
 • Comunicar a l’alumnat el que ha de portar i ha de saber.

Moment 2: Paper del professorat a la Sortida

 • Col·laborar i participar de manera activa en totes les activitats de la Sortida.
 • Fer-se càrrec del comportament dels alumnes.
 • Fer avaluació continuada del treball dels alumnes.

Moment 3: Activitats posteriors al centre educatiu

 • Realització del treball posterior pactat amb el CdA.
 • Avaluació del procés de participació
 • Avaluació de l’assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes

Despeses de les Sortides

El Camp d’Aprenentatge cobra una quota d’activitat d’ensenyament-aprenentatge. Actualment és de 3 € per alumne i Sortida, que cal pagar el dia de la sortida.

Consulteu en la pàgina web “Inscripció i quotes” del portal de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec tota la informació sobre la quota, les condicions i els descomptes aplicables.

El pagament es pot fer per transferència bancària al compte del Camp  2100-0140-97-0200275324 (IBAN: ES4721000140970200275324). No es pot pagar amb targeta de crèdit.

El Camp lliurarà la corresponent factura-rebut quan estigui comprovat el pagament.

El centre educatiu es farà càrrec del trasllat per fer la Sortida o per arribar al CdA. Algunes Sortides tenen una despesa complementària de transport o de visita. Consulteu a la TC tots els detalls al respecte.