Procés de participació a les Estades

Els tres moments (Abans, durant i després)

Moment 1: La Trobada de Coordinació (TC)

Una vegada feta la preinscripció i la inscripció definitiva (vegeu l’apartat corresponent), cal assistir a la TC.

La Trobada de Coordinació es fa a la seu del Camp d’Aprenentatge, normalment al setembre, i és d’assistència obligatòria per al professorat que vindrà posteriorment a fer l’Estada amb el seu alumnat al CdA.

Els objectius de la TC són:

 • Conèixer el CdA i l’allotjament.formac9
 • Conèixer l’oferta pedagògica del CdA.
 • Concretar les competències bàsiques que es volen treballar.
 • Concretar el programa de l’Estada i els aspectes didàctics i organitzatius derivats.
 • Concretar el paper del professorat a l’Estada.
 • Preparar les activitats prèvies que cal fer al centre abans de l’Estada.

La inscripció es fa telemàticament mitjançant l’aplicatiu CAMPS.

El CdA comunicarà prèviament al centre la data de la seva Trobada de Coordinació, l’horari, i el codi del curs per a poder fer la preinscripció. Aquest codi també el podeu consultar a l’aplicatiu CAMPS on vau fer la preinscripció.

Moment 1: Les activitats prèvies al centre educatiu

Abans de venir a fer l’Estada, s’han de portar a terme una sèrie de tasques preparatòries al centre educatiu:

 • Descarregar i imprimir les còpies del quadern de l’alumne.
 • Treballar les activitats prèvies pactades a la TC.
 • Comunicar a l’alumnat el que ha de portar i ha de saber.
 • Preparar els grups de treball i dormitoris.
 • Trametre la setmana anterior el Full de dades d’estadants amb les dades de darrera hora.

Moment 2: Paper del professorat a l’Estada

 • Resoldre els temes administratius i pagaments de les quotes el primer dia d’Estada.
 • Col·laborar i participar de manera activa en totes les activitats de l’Estada.
 • Fer seguiment i avaluació continuada del treball dels alumnes.
 • Fer-se càrrec dels aspectes convivencials i de lleure.
 • Coordinar-se amb el professorat del CdA en tots els aspectes organitzatius i pedagògics que es vagin plantejant durant l’Estada.

Moment 3: Activitats posteriors al centre educatiu

 • Realització del treball posterior pactat amb el CdA.
 • Avaluació del procés de participació
 • Avaluació de l’assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes

Despeses de l’Estada

El Camp d’Aprenentatge cobra dos tipus de quotes al centre participant:

 • La quota d’activitat d’ensenyament-aprenentatge, que només paguen els alumnes.
 • La quota d’allotjament i manutenció, que paguen tots els assistents (alumnes i professors).

Consulteu tota la informació sobre les quotes, condicions i descomptes aplicables en  la pàgina web Inscripció i quotes del portal de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec .

Recordeu que – en el nostre CdA – els descomptes són aplicables a la quota d’activitat, però NO a la quota d’allotjament.

Al setembre es paga una bestreta del 10% aproximat del cost calculat en aquell moment de la quota d’allotjament de l’estada.

El primer día de l’estada es fa el pagament de la quota d’activitat i de la resta de la quota d’alllotjament (pagaments per separat).

El pagament de les dos quotes s’haurà de fer per transferència bancària al compte del Camp  2100-0140-97-0200275324. (IBAN: ES4721000140970200275324). No es pot pagar amb targeta de crèdit.

El Camp lliurarà les corresponents factures-rebut de les dos quotes quan estiguin comprovats els pagaments.

El centre educatiu es farà càrrec del trasllat per arribar el primer dia al CdA i marxar el darrer dia. No s’haurà de fer càrrec de cap despesa més durant l’estada ni dels transports de les activitats, excepte d’algunes activitats o modalitats opcionals. A la TC es concreten tots els detalls al respecte.