Projectes Compartits

Projectes compartits amb les Escoles

Els projectes compartits amb les escoles tenen sentit en el marc d’un procés d’ensenyament i aprenentatge innovador i significatiu.
Conjuntament amb el professorat, ens proposem dissenyar un procés perquè l’alumnat aprengui un model que el possibiliti interpretar el que s’observarà i/o s’experimentarà durant la sortida:

–         D’acord amb el projecte curricular del Centre.
–         Realitzant unes activitats a l’aula abans i després de la sortida.
–         Plantejant-ho com un procés de formació propi, per al professorat.

 Com a mètode de treball, els projectes compartits suposen la utilització dels espais web per compartir idees i materials, i per referenciar els compromisos als que s’arriba (d’aplicar allò que es vagi decidint, d’aportar les produccions de l’alumnat per ser compartides, de reflexionar…)

Projectes educatius compartits en marxa: