Programa d’Estades

El Camp d’Aprenentatge ofereix als nois i les noies la possibi- litat de fer estades de 3 a 5 dies de durada. El grup estadant s’allotja en l’alberg de què disposa el Camp, que té una capacitat màxima (alumnat i professorat) de 49 places.

Es poden fer diverses modalitats d’estada, segons la durada i les activitats que el centre participant considera més adient per al seu currículum i els seus interessos.

Durant la Trobada de Coordinació, es concreten els detalls del programa de l’estada i la seva preparació.

El CdA proporciona els quaderns i dossiers per al treball de l’alumnat i el professorat i resol totes les qüestions organitzatives derivades de l’estada i l’allotjament, així com el guiat- ge de les activitats.