Inscripcions a les Estades

1. Preinscripció (maig i juny del curs anterior)

El període de sol·licituds d’inscripció restarà obert al llarg de la segona quinzena de maig del curs anterior. El Departament d’Educació farà públic l’inici exacte d’aquest període per a cada curs.

Abans de fer la preinscripció es recomana consultar:

  • En aquest espai web: l’oferta del Camp d’Aprenentatge i els requisits de nivell i de capacitat de les diferents activitats i de l’allotjament. Actualment el CdA del Delta ofereix activitats a partir de cicle mitjà de primària, segons les activitats  (L’allotjament, disposa d’un màxim de 42 places per alumnes i 5 per a professors).
  • En la pàgina Preus públics i quotes de l’espai web de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec: el calendari de preinscripcions, els criteris de selecció, les quotes d’allotjament i activitats, i les condicions generals d’ús.

Haureu de formalitzar necessàriament la sol·licitud de preinscripció a través de l’aplicatiu  CAMPS, que és comú per a tots els Camps d’Aprenentatge i que es troba enllaçat en la mateixa pàgina web Inscripció i quotes del portal de Camps d’Aprenentatge:
http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/cda/inscripcio

Per entrar-hi, cal utilitzar l’identificador GICAR del professor que fa la sol·licitud (la del ATRI). Assegureu-vos que heu completat la tramesa i imprimiu-vos-en una còpia.

Un cop finalitzat el període de sol·licituds, cada CdA aplicarà els barems fixats pel Departament i podreu consultar el resultat a partir del 22 de juny en el mateix aplicatiu, on caldrà clicar l’acceptació de les dates assignades en cas afirmatiu.

 

2. Inscripció definitiva (setembre)

Des de l’aplicació CAMPS, es podran imprimir les adjudicacions. Aquests fulls d’adjudicació s’hauran de lliurar al CdA signats pel director del centre educatiu abans del 30 de setembre.

3. Pagament de la bestreta (setembre)

En el cas de les Estades i dins del procés d’inscripció definitiva, cal avançar un 10 % aproximat del cost total d’allotjament de l’Estada (consulteu la quota corresponent en la pàgina web de l’Xtec).

Heu de fer l’ingrés en el compte corrent del Camp d’Aprenentatge: ES47 2100 0140 9702 0027 5324  indicant el nom del centre. Aquest import es descomptarà posteriorment del pagament que cal fer durant  l’estada.

El resguard de la bestreta el podeu lliurar també per correu electrònic, per correu ordinari o el podeu portar en mà el dia de la Trobada de Coordinació, abans del 30 de setembre.