Visors ICGC delta de l’Ebre

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha habilitat un visor amb imatges aèries comparatives per observar la superfície afectada pel pas de la borrasca Filomena entre el 6 i l’11 de gener al Delta de l’Ebre. És una eina que vol facilitar a les diverses administracions l’avaluació dels desperfectes i també donar a conèixer a la ciutadania les afectacions d’estos fenòmens naturals, de manera senzilla i visual.

El visor permet conèixer l’abast de les afectacions del Filomena, el Glòria i altres temporals. Només cal seleccionar, en el desplegable de la imatge de la dreta, quin és el temporal que es vol visualitzar.

També es pot consultar el visor d’estimació provisional al Delta de l’Ebre, el primer que es va habilitar immediatament després del Gloria amb imatges del satèl·lit Sentinel 1. Es pot observar l’estimació provisional de la superfície coberta per l’aigua i/o els sòls humits el dia 9 de gener (en blau fosc, un total de 22.637 hectàrees) i també la superfície addicional coberta per l’aigua en data 21 de gener (en blau clar, 3.941 hectàrees). A estes capes se superposen els límits dels termes municipals. D’esta manera es pot copsar tant l’extensió de les zones humides habituals del Delta com els terrenys que van poder quedar negats per la borrasca.

Font: Aguaita.cat