Qui som?

El Camp d’Aprenentatge (CdA) del delta de l’Ebre és un servei educatiu del Departament d’Educació que ofereix al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar conjuntament projectes de treball mitjançant l’estudi i l’experimentació en un medi singular com és el delta de l’Ebre, per tal d’aprofundir en la formació competencial de l’alumne.

El CdA del delta de l’Ebre va ser un dels quatre primers CdAs creats en el marc del programa d’Ajut a la Renovació pedagògica (Ordre de 31 d’agost de 1982) i va començar les primeres activitats amb alumnes l’11 d’abril de 1983.

Actualment forma part d’una xarxa de setze Camps d’Aprenentatge (CdA), als quals cal afegir cinc Entorns d’Aprenentatge (EdA). Consulteu el web:   http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/mapa/

Podeu fer-vos una idea del nostre treball veient aquest vídeo de presentació que es va realitzar el 2011:

Edu3.cat  http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16524&p_ex=Camp%20d%BFAprenentatge

El centre educatiu que vol assistir al Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre ha d’estar disposat a compartir amb el CdA un projecte de treball que es desenvolupa abans, durant i després de l’estada o sortida d’un dia, i que s’incorpora a la programació anual del centre.

Objectius

• Conèixer i interpretar els diferents paisatges, ecosistemes i aprofitaments del delta de l’Ebre.
• Crear consciència de la importància ecològica de les zones humides i de la necessitat de la seva conservació.
•  Aportar recursos metodològics a l’estudi del medi i contribuir als objectius de l’educació ambiental.

Per tal de facilitar l’assoliment d’aquests objectius, les Estades o Sortides en el CdA comporten:

  • Un coneixement previ, per part del professorat, de les instal·lacions, els recursos i la metodologia de treball.
  • La realització d’una sèrie d’activitats al propi centre, prèvies i posteriors a l’estada, a partir dels materials facilitats pel CdA.
  • La implicació del professorat en les activitats que es fan durant l’estada al CdA.