FAQ. Preguntes més freqüents del professorat de les Sortides

Com podem trobar informació dels Camps d’Aprenentatge?

Al portal web de l’Xtec, en l’apartat Serveis educatius-Camps d’Aprenentatge, podeu trobar tota la informació referent al funcionament dels CdA i les dades bàsiques de la xarxa de Camps: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/inscripcio/index.html.

En aquest web del CdA del delta de l’Ebre que esteu visitant podeu trobar la informació específica del nostre CdA: https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-delta/

Quan es demanen els Camps d’Aprenentatge?

Normalment el període de preinscripcions, per a fer una o més sortides el curs següent, és durant la segona quinzena del mes de maig. El Departament publica prèviament, al portal de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec, el període d’inscripció exacte i les condicions concretes de cada curs.

Fora d’aquest període, cal trucar directament al CdA per veure si encara queden vacants disponibles.

Què és la preinscripció?

És la sol·licitud que s’ha d’emplenar al mes de maig amb l’aplicatiu CAMP per poder demanar Estades o Sortides en un Camp d’Aprenentatge. En el cas de ser acceptada i adjudicada pel CdA corresponent, cal fer posteriorment, durant el mes de setembre, la inscripció definitiva.

Què és l’aplicatiu CAMP?

És el portal d’internet on heu d’entrar – amb un identificador GICAR – per fer la preinscripció o sol·licitud d’activitats amb alumnes a qualsevol Camp d’Aprenentatge. També és el lloc on es poden consultar, al final de juny, les dates adjudicades o la no adjudicació – segons les disponibilitats del CdA. Si us ha estat adjudicada l’activitat que heu demanat, caldrà acceptar aquesta adjudicació en el mateix aplicatiu.

A partir d’aquest moment,  al setembre, es contacta ja directament amb el CdA corresponent.

Què s’ha de fer al setembre?

Assistir a la Trobada de Coordinació (TC) en la data que convoqui el CdA, i trametre el full d’inscripció definitiva.

Què és la Trobada de Coodinació (TC)?

Una jornada que es fa al mateix CdA durant un matí, sovint al mes de setembre o gener, amb el professorat que ha de venir a fer una sortida.

Els objectius de la TC són: conèixer l’oferta del CdA, coordinar les qüestions organitzatives i pedagògiques, concretar les competències bàsiques i preparar el treball previ al centre.

El Departament d’Ensenyament considera obligatòria l’assistència per als professors que han de venir amb els alumnes.

Com inscriure’s en una Trobada de Coordinació?

Cal consultar el codi GTAF i fer la inscripció telemàtica prèvia com en qualsevol altre curs de formació.

Què és el full d’inscripció definitiu?

Aquest document és el “contracte” definitiu signat per la direcció del centre, i és indispensable per a confirmar la sortida amb el CdA. S’ha de fer arribar abans del dia 30 de setembre.

On trobo el full d’inscripció definitiu?

Es pot trobar en l’aplicatiu CAMPS on es va fer la sol·licitud.

Quant val la sortida?

Es paga la quota d’activitat-aprenentatge, que actualment son 3€ per alumne i sortida.

El Departament fixa cada curs els preus dels CdA  i els publica al web general dels CdA, en l’apartat Inscripció i quotes.

A qui es paga la Sortida?

Al Camp d’Aprenentatge.

Com i quan s’ha de pagar la sortida?

La quota es paga el dia de la sortida.

Es pot fer per transferència bancària. No s’accepten targetes bancàries.  El número de CC és: 2100-0140-97-0200275324 (IBAN: ES47 2100 0140 9702 0027 5324).

Hi ha descomptes de la quota?

Els descomptes i gratuïtats estan especificats en l’article 4 de l’Ordre ENS/188/2012:

  • Carnets de família nombrosa / monoparental de caràcter general: meitat de preu.
  • Carnets de família nombrosa / monoparental de caràcter especial: és gratuït.

(Als carnets posa si és “General” o és “Especial”)

  • Minusvalidesa de més del 33%: gratis.
  • Família directa de víctimes d’actes terroristes: gratis.

Per aplicar-los, cal que ens porteu fotocòpia compulsada, per la vostra secretaria, dels carnets o documents acreditatius.

Hi ha alguna despesa més a fer?

El centre educatiu s’ha de fer càrrec del transport – normalment autocar – per a venir al CdA o per a fer la sortida, segons la sortida escollida i el que s’ha fixat a la TC.

Algunes sortides poden requerir una despesa extra de transport o de visita, la qual cosa es comunica i concreta a la Trobada de Coordinació.

Què han de portar els alumnes a la Sortida?

Una motxilla petita i còmoda per a l’ús diari, on els pugui cabre el quadern, la carpeta, els llapis, una cantimplora o ampolla d’aigua,  el dinar, i la jaqueta o roba per protegir-se de la pluja o el  vent.

Es poden utilitzar mòbils?

No se’n poden utilitzar durant les activitats.

Què s’ha de fer abans de venir a la Sortida?

  • Imprimir els quaderns dels alumnes.
  • Fer les activitats prèvies, amb el alumnes, que s’han fixat i pactat a la TC.
  • Comunicar als alumnes tot el que han de saber (coses que han de portar…)
  • Organitzar grups de treball, si cal.

Hi ha un quadern de treball?

Sí. El quadern de treball està al web del CdA i s’ha de descarregar i imprimir al centre abans de vindre per a tots els alumnes, segons el que s’hagi pactat a la Trobada de Coordinació.

 

On puc trobar la informació que m’interessa al web del Camp?

En el menú “Sortida”, hi ha el catàleg de Sortides i tots els materials de suport  per a descarregar.

Els aspectes referents a la inscripció, a les quotes i a la normativa d’ús, es poden consultar en el web general de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec, en l’apartat Inscripció i quotes.

Falta una setmana per a venir. Què cal fer?

Només cal fer una trucada un o dos dies laborables previs a la sortida per a confirmar l’hora i el lloc  de trobada.

On hem d’anar?

A la TC es fixa el lloc i l’hora de trobada i de finalització per a cada Sortida.

Què es fa en cas de previsió de mal temps?

Cal contactar amb el CdA per pactar si es modifica, ajorna o anul·la la Sortida.

El Camp es reserva sempre el dret d’anul·lar o modificar una activitat, quan es donin les condicions meteorològiques o situacions no previstes que es considerin de risc.

Amb quins nivells o edats es pot fer una Sortida?

El Camp d’Aprenentatge del Delta fa activitats a partir de Cicle Mitjà de Primària. Consulteu al catàleg de Sortides els nivells a què està adreçada cadascuna.

Hi ha un nombre màxim o mínim d’alumnes per fer la Sortida?

Consulteu al catàleg de Sortides la capacitat màxima de cadascuna, condicionada pel treball que es vol fer i el lloc on ens desplacem.

Heu de tenir en compte que, segons el projecte educatiu del CdA i les peculiaritats de la seva metodologia, no solem treballar amb grups majors de 35 alumnes en una mateixa Sortida.

Hem d’avisar si portem alumnes amb alguna minusvalidesa o trastorn de conducta?

És convenient comentar-ho a la TC per a tenir-ho en compte de cara a les activitats, a la infraestructura i a l’atenció i tracte amb els alumnes.

En els itineraris en bici, què fem si algun alumne no pot anar en bici?

A les sortides en bici hi ha l’assistència d’una furgoneta per portar el material del CdA i per a casos d’emergència. Hi ha 2 o 3 places vacants. Si algun alumne hi ha d’anar, per poder venir a la sortida, ja que no pot anar en bici o no en sap, cal que porteu un  full d’autorització signat pel pare o tutor.

Podeu trobar aquest full en l’apartat Materials de suport del nostre web.

Cal, per tant, que pregunteu prèviament als alumnes, per preveure la situació, o fins i tot podeu fer una petita gimcana al centre per veure si hi ha algú que no sap anar en bici.

Què fem amb tot el treball que s’ha fet a la sortida?

Podeu continuar treballant, posteriorment, al vostre centre, tots els continguts, procediments, competències i qüestions que considereu del vostre interès.

Un dels objectius del projecte educatiu del Camp és que el treball de la sortida serveixi per a poder desenvolupar el vostre currículum amb l’alumnat, i aquesta és una de les qüestions que ens diferencia de les cases de colònies i altres equipaments.