Materials didàctics en anglès AICLE

Aprenentatge amb metodologia AICLE

L’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning), és el terme docent emprat per referir-nos a una situació d’immersió lingüística a les aules. Fa ja alguns cursos que el Departament d’Ensenyament va crear el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP), que ha ofert formació AICLE al professorat de Primària, Secundària i Formació Professional, i cada vegada són més els centres interessats per començar a impartir continguts curriculars no lingüístics en llengua estrangera.

El CdA del Delta de l’Ebre ha elaborat entre el 2008 i el 2010 aquest projecte i materials per fer una estada o sortida amb alumnes segons la metodologia AICLE.

  • Col·laboració entre el CIREL i el CdA delta de l’Ebre per a l’elaboració de materials en metodologia AICLE (aquí)
  • Fonaments de l’aprenentatge integrat de les ciències i la llengua estrangera (aquí)

AQUATIC BIRDS, planning activities
a.- Before the stay at delta de l’Ebre CdA:

Daily life is full of problems and difficulties we need to overcome in order to survive: how do you cope with different situations? What do ducks do? Teachers’s notes / Pupil’s material

Special features that help aquatic birds to survive: wet olympics (diving, dabbling, upending, flapping, sunbathing, eyesight power, heart beating)Teacher’s notes / Pupil’s materialSpecial features that help aquatic birds to move in water:  

Body shape Leg setting / Tail position Teacher’s notes / Pupil’s material
Webed toed feet. Teacher’s notes / Pupil’s material
Waterproof feathersTeacher’s notes / Pupil’s material

Special aquatic bird languages to chase off rivals and attract mates.Teacher’s notes / Pupil’s material

Aquatic birds act in special ways to avoid being the pray of predators.Teacher’s notes / Pupil’s material

b.- Field study at delta de l’Ebre CdA:

Ebro delta rice fields and lagoons are rest areas on aquatic bird flyways. Teacher’s notes

Clues, scents and traces that shape the lagoon: what’s in a box? (natural and human-made items).

Bird rest area control: birdwatching ang recording aquatic bird information.

The aquatic safari: recording aquatic invertebrate information. Teacher’s notes / Pupil’s material

The flock of aquatic birds: handing and interpreting data that reveals patterns and trends such as increasing/decreasing aquatic bird population.

Teacher’s notes / Pupil’s material

c.- After the stay at delta de l’Ebre CdA:

Duck’s dinner: aquatic birds avoid competition by feeding on different food items from different habitats. Making a birdy bag containing human tools that do the same jobs as different bird beaks do. Teacher’s notes / Pupil’s material

Water edge cafe: pupils are given a letter from a new restaurant catering for aquatic birds. After birdwatching, recording what they see, and doing the aquatic safari and the duck’s dinner activities, pupils will design an appropiate menu. Teacher’s notes / Pupil’s material

Dancing flamingos: equiped with a flamingo cap, pupils perform a number of activities that mimic flamingo actions and displays. The classs discusses why animals behave in certain ways, and how behavioral adaptations help animals to survive. Teacher’s notes / Pupil’s material