El camp

El Camp d’Aprenentatge (CdA) del delta de l’Ebre és un servei educatiu del Departament d’Educació que ofereix al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar conjuntament projectes de treball mitjançant l’estudi i l’experimentació en un medi singular com és el delta de l’Ebre, per tal d’aprofundir en la formació competencial de l’alumnat.

El CdA del delta de l’Ebre va ser un dels quatre primers CdAs creats en el marc del programa d’Ajut a la Renovació pedagògica (Ordre de 31 d’agost de 1982) i va començar les primeres activitats amb alumnes l’11 d’abril de 1983.

Actualment forma part d’una xarxa de setze Camps d’Aprenentatge (CdA), als quals cal afegir cinc Entorns d’Aprenentatge (EdA). Consulteu el web: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/

+info