Inscripcions a les Sortides

1. Preinscripció (maig i juny del curs anterior)

El període de sol·licituds d’inscripció restarà obert al llarg de la segona quinzena de maig del curs anterior. El Departament d’Educació farà públic l’inici d’aquest període.

El programa de Sortides d’un dia està destinat a centres educatius de les Terres de l’Ebre. Només s’acceptaran sol·licituds d’altres centres si queda disponibilitat al calendari.

Abans de fer la preinscripció es recomana consultar en aquest espai web l’oferta del Camp d’Aprenentatge i els requisits de nivell i el nombre màxim d’alumnat de les diferents activitats.

Haureu de formalitzar la sol·licitud de preinscripció, necessàriament, a través de l’aplicatiu APEX, que és comú per a tots els Camps d’Aprenentatge i que es troba en la pàgina web “Inscripció i quotes” del portal de Camps d’Aprenentatge de l’Xtec:  http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/inscripcio/

Per entrar-hi, cal utilitzar l’identificador GICAR del professor (el de l’ATRI). Assegureu-vos que heu completat la tramesa i imprimiu-vos-en una còpia.

Un cop finalitzat el període de sol·licituds, cada CdA les baremarà i podreu consultar el resultat a partir del 26 de juny en el mateix aplicatiu, on, en cas afirmatiu, caldrà clicar l’acceptació de les dates assignades.

En aquesta mateixa pàgina de l’Xtec podeu consultar el calendari exacte de preinscripció, les quotes o preus, i les condicions d’ús, entre altres informacions.

2. Inscripció definitiva (setembre)

Des de l’aplicació CAMPS, es podran imprimir les adjudicacions. Aquests fulls d’adjudicació s’hauran de lliurar al CdA signats pel director del centre educatiu. L’heu de fer arribar directament al Camp d’Aprenentatge per correu ordinari o bé escanejat i adjunt per correu electrònic. Sempre abans del 30 de setembre.