Maleta tauletes

Material
  • 1 maleta amb 5 iPad’s (iOS) amb el següent accessori: 1 connector per maleta amb sortida VGA (per projectar la pantalla de la tauleta a un projector).
  • 1 maleta amb 5 tauletes android (marca BQ) amb els següent accessori: 1 font d’alimentació que permet la càrrega conjunta de les 5 tauletes alhora.
Condicions del préstec

Durada: màxim 3 setmanes per centre al llarg del curs escolar
Recollida del préstec: dilluns d’11h a 14h i de 16h a 18h
Retorn del préstec: dijous d’11h a 14h i de 16h a 18h
Cal que el responsable del centre esborri els fitxers audiovisuals abans del retorn del préstec

Normes d’ús

És responsabilitat de l’usuari assegurar-se del correcte funcionament del material, a l’inici de la reserva.
Qualsevol pèrdua o desperfecte del material serà responsabilitat del centre educatiu, que haurà de reposar-lo.
Les tauletes cal retornar-les netes d’aplicacions i arxius afegits; se’n farà la comprovació del seu correcte funcionament.
Cal comunicar qualsevol incidència que es produeixi durant el seu ús.

Calendari de préstec

Podeu consultar la confirmació de la sol·licitud al calendari Préstec tauletes