Kits de Robòtica

Material

 

Kit PicaxeUn conjunt PICAXE amb 5 kits

Conjunt Picaxe (format per un total de 6 tipus de peces + el robot muntat)
Placa de control basada en PICAXE
Robot Imagina 3dBot

Kit ArduinoUn conjunt ARDUINO UNO amb 5 kits

Conjunt Arduino (format per un total de 25 tipus de peces):
Placa de control ARDUINO UNO
Robot Humbot Sargantana. Més informació

m
Condicions del préstec

Durada: 20 dies aproximadament
Recollida del préstec: dilluns d’11h a 14h i de 16h a 18h
Retorn del préstec: dijous d’11h a 14h i de 16h a 18h

Normes d’ús

És responsabilitat de l’usuari assegurar-se del correcte funcionament del material, a l’inici de la reserva.
Qualsevol pèrdua o desperfecte del material serà responsabilitat del centre educatiu, que haurà de reposar-lo.
Cal comunicar qualsevol incidència que es produeixi durant el seu ús.

Calendari de préstec

Podeu consultar la confirmació de la sol·licitud al calendari Préstec robòtica