Seminari integrat pels resposables TAC dels centres educatius de primària del Vallès Oriental I.

Contingut

  • Aprofundir en el contingut del document elaborat pel Departament d’Ensenyament sobre la competència digital de l’alumnat com a competència transversal, i desenvolupament, seguiment i avaluació d’aquesta competència en el marc del Pla TAC de centre.
  • Debatre sobre les metodologies que es poden implementar a l’aula digital amb les TAC.