ESCORNABOT: Canvi ordre dels cables dels connectors

Us deixem un vídeo de com canviar els l’ordre dels cables dels connectors de la placa als motors. Penseu que han de quedar en el mateix ordre.