Seminari de caps d’estudis de Granollers

Aquest seminari està integrat pels caps d’estudis de totes les escoles de primària de Granollers.

Continguts:

Treball sobre documents pedagògics relacionats amb el nou currículum i la seva avaluació i que sigui referent per la tasca a desenvolupar com a caps d’estudi als centres.

  • Intercanvi de models  en els centres.
  • Visita de treball a una escola model en referència a la temàtica