Seminari de coordinació de primària-secundària de Granollers

Continguts

Aspectes a potenciar per a millorar el treball conjunt escola-institut, majoritàriament:

  • Metodologia ( didàctica, avaluació, hàbits de treball, relacions i convivència
  • Analitzar sistemes emprats en d’avaluació inicial.
  • Establir processos de seguiment de l’alumnat.
  • Elaborar documents i protocols sobre aspectes a assumir pels centres
  • Establir uns mínims curriculars (en alguna de les àrees) que han de tenir els alumnes de primària per passar a secundària
  • Participar activament en les jornades de traspàs acordades en el marc del seminari.
  • Seguiment del treball