Recursos per al professorat

El Departament d’Educació ofereix un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en línia que pot ser d’ajut al professorat tant a l’hora d’elaborar propostes didàctiques com per fer-les arribar a l’ alumnat per tal que pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge.

Models de propostes didàctiques

Igualment ofereix també models i propostes d’activitats de diferents nivells i àmbits curriculars que ajudin a l’alumnat a mantenir l’activitat formativa en clau competencial.