pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de La Noguera és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de La Noguera.

Calendari

Publicació de les activitats aprovades 15-07-2019

Inscripcions (curs 2019-2020)

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 2019 9 d’octubre a partir del 15 d’octubre
Segon torn del 9 al 19 de gener 2020 30 de gener a partir del 5 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 2020 20 de juny a partir del 1 de juliol

Més informació