Modalitats i formats de formació

20MODALITATS I FORMATS DE FORMACIÓ [Actualitzat per al curs 2019-2020]

Les diferents modalitats de formació han de respondre a la finalitat de l’acció formativa i impliquen una dinàmica específica de treball del professorat participant.

Les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

 

MODALITATS

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats:

  • Presencials: activitats amb un percentatge important de l’assistència a les sessions de formació. En funció de les diferents modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la realització de tasques individuals o grupals.
  • Semipresencials: activitats que combinen el treball a l’entorn virtual amb sessions presencials.
  • No presencials: activitats realitzades totalment a l’entorn virtual.

Accediu als següents enllaços per consultar tota la informació i la documentació amb informació detallada sobre les modalitats i tots els Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020.

Consulteu també la informació sobre la Formació interna de centre (FIC).