Modalitats i formats de formació

MODALITATS I FORMATS DE FORMACIÓ [Actualitzat per al curs 2020-2021]

Les diferents modalitats de formació han de respondre a la finalitat de l’acció formativa i impliquen una dinàmica específica de treball del professorat participant.

Les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

 

MODALITATS

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats:

  • Presencials: activitats amb un percentatge important de l’assistència a les sessions de formació. En funció de les diferents modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la realització de tasques individuals o grupals. Amb motiu de la pandèmia per la CoVid-19 totes aquestes activitats han passat a ser virtuals, és a dir, es realitzen presencialment a través de videoconferència.
  • Semipresencials: activitats que combinen el treball a l’entorn virtual amb sessions presencials virtuals.
  • No presencials o telemàtiques: activitats realitzades totalment a l’entorn virtual.

Accediu als següents enllaços per consultar tota la informació i la documentació amb informació detallada sobre les modalitats i tots els Criteris, instruccions i orientacions curs 2020-2021.

Consulteu també la informació sobre la Formació interna de centre (FIC).