El curs 2019-2020 s’inicia el pilotatge del Programa Tenim la Paraula al Servei Educatiu de la Noguera.

La finalitat d’aquest programa és millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat perquè pugui expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències, i participar activament a la societat.

  • Potenciar la funció socialitzadora de la llengua oral: expressar sentiments i actituds, exposar idees o projectes, defensar i argumentar opinions, construir i compartir coneixement.
  • Construir bones relacions personals i socials: gestionar conflictes, prevenir violències, respectar la diferència i garantir la convivència.
  • Desenvolupar les habilitats pròpies de l’expressió oral: fluïdesa, pronunciació, adequació al registre…

Actuació central del programa: Xarxa de centres

L’eix central d’aquesta iniciativa és la creació d’una xarxa de comunicació oral de centres de primària i secundària a la comarca de la Noguera amb la constitució de grups de treball de centres d’educació primària i d’educació secundària i d’educació de persones adultes de la zona, orientats al treball en xarxa per fer emergir, per compartir i per enriquir pràctiques o activitats de llengua oral.

Els centres reflexionaran sobre la pràctica docent, es podran visitar i intercanviaran les seves experiències.

Sessions Data Contingut
1r Plenari Dj 12-12-2019 Com triar una activitat
2n Plenari Dj 30/01/2020 Orientació i anàlisi de l’activitat escollida
3r Plenari Dj 27/02/2020 L’avaluació i l’atenció a la diversitat
4t Plenari a determinar Intercanvi d’experiències

Accediu al curs Odissea: Programa Tenim la paraula!

Presentació del Programa “Tenim la paraula” a la Noguera

Aquest curs 2019-2020, el Departament d’Educació comença el programa de comunicació oral Tenim la paraula!. Un programa que pretén contribuir a desenvolupar les competències orals de tot l’alumnat, amb la finalitat de millorar les habilitats comunicatives per expressar fets, opinions i sentiments, per poder així… Llegeix més»