XVII Certamen de lectura en veu alta. Curs 2020-2021

La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya organitzen el Certamen Nacional Infantil I Juvenil de Lectura en veu alta.

A. Fases i  calendari:

Fase interna de centre

(Fins el 12 de març de 2021)

Cada centre escolar pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria (en la categoria de Tropa de Corsaris, 3r i 4t d’ESO, ha de ser un grup de tres alumnes). Recomanem seleccionar també un altre alumne de reserva per a cada categoria, per si el titular escollit no es pogués presentar en la data prevista per al quart de final.

Semifinals

(del 15 al 19 de març de 2021)

Organitzen les semifinals els Serveis Territorials i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a través del CRP i l’equip LIC de la Noguera.

En la XVII són telemàtiques i es faran entre els mesos de març i abril.

S’hi llegeix un fragment del llibre proposat per a la fase de semifinals en cada categoria. El dia 15 de març us farem saber quin fragment del llibre hauran de llegir els finalistes de cadascuna de les categories.

En el cas de la Tropa de Corsaris, cada grup s’haurà de repartir el text de manera que resulti una versió dramatitzada de la lectura (narrador o narradora més dos personatges).

La informació relativa a les semifinals serà facilitada pels Serveis Territorials i, per tant, els centres educatius es dirigiran al seu ST per resoldre els dubtes o fer comentaris.

La Fundació Enciclopèdia Catalana obsequia els lectors i les lectores amb un diploma i un llibre (només lectors i lectores, no suplents). Els finalistes de cada semifinal passaran a la final territorial.

Cada vídeo ha de complir aquest requeriments:

 • S’ha de trametre al CRP el formulari de cada centre fins el dia 19 de març
 • Cal llegir del llibre, no s’acceptaran lectures de fotocòpies.
 • Vídeo horitzontal, amb pla mitjà de la persona lectora (imatge tallant a cintura).
 • La persona participant no ha de dir el títol del llibre o el seu nom, ha de centrar-se només en la lectura del fragment.
 • Recomanem la utilització de micròfon extern o auricular micròfon.
 • Cal adjuntar el vídeo en format MP4. (hi ha webs com aquesta que permeten canviar el format de l’arxiu )
 • La mida màxima de l’arxiu és 1GB.
 • Cal utilitzar un usuari XTEC per omplir el formulari.
 • El nom de l’arxiu ha de ser el nom i cognom de l’alumne:  nom_cognom.mp4

Finals

(mes de maig de 2021)

Hi ha un total de  Fundació Enciclopèdia Catalana organitza les DEU finals territorials. Les finals són telemàtiques i tindran lloc durant el mes de maig. Hi participen els lectors i lectores que han quedat finalistes en la fase prèvia. Se celebraran DEU finals, una per cada Servei Territorial. Per tant, cada agrupació comarcal tindrà un guanyador o guanyadora per categoria. Tots els alumnes que hi participin rebran un obsequi.

S’hi llegeix un fragment del llibre proposat per a cada categoria que l’organització indicarà al centre educatiu del finalista.

La informació relativa a les finals territorials serà facilitada per Fundació Enciclopèdia Catalana i, per tant, els centres educatius es dirigiran a info@lecturaenveualta.cat per a resoldre dubtes o fer comentaris. En aquesta fase NO s’accepten reserves (suplents).

 

B. Categories

 • Categoria A: Grumets Vermells (CM d’EP)
 • Categoria B: Grumets Verds (CS d’EP)
 • Categoria C: Timoners (Alumnat nouvingut CS Primària i 1r o 2n d’ESO amb un màxim de 2 anys d’estada)
 • Categoria D: Corsaris (1r i 2n d’ESO)
 • Categoria E: Tropa de Corsaris (3r i 4t d’ESO)

 

C. Materials de suport

 

Diploma per alumnes participants
FAQS per centres participants
Criteris d’avaluació per la lectura en veu alta
Rúbrica d’avaluació de la lectura en veu alta
Taula de valoració per categories
Apunts: Eines per treballar la lectura en veu alta
Manual de lectura en Veu alta (Ed. Text)
Vídeo amb consells per fer una bona gravació dels participants
Vídeo-taller: eines per treballar la lectura en veu alta
Consells per llegir en veu alta, de l’actriu Berta Giraut
Fragments d’obres llegides en veu alta
Recull de vídeos sobre lectura i processos d’aprenentatge