Oferta d’activitats de zona

Activitats de formació del 2n torn del PFZ de la Noguera

Termini d’inscripcions del 8 al 19 de gener de 2021

Tallers
6043031604 Creativitat aplicada a l’aula
Taller internivells. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dimecres 10/2/2021 al 17/3/2021 de 17:30 a 19:00
6043041604 Podem educar per pensar millor?
Taller per a mestres i tècniques en Educació infantil. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dimarts 02/02/2021 al 20/5/2021 de 17:30 a 19:00
Conferències sobre temes específics
6046111604 Aprendre de la incertesa: com el cervell gestiona els aprenentatges
A càrrec de David Bueno Torrens. Universitat de Barcelona
Conferència. CRP de la Noguera (Balaguer). Dijous 8/4/2021 de 17:30 a 19:00
6046131604 Educació en el marc comunitari. Cohesió i èxit educatiu
A càrrec de Jordi Collet Sabé. Universitat de Vic
Conferència. CRP de la Noguera (Balaguer). Dimecres 17/3/2021 de 17:30 a 19:00
6049290555 Avaluació de la llengua oral. Eines i estratègies
A càrrec de Neus Sanmartí Puig. Universitat Autònoma de Barcelona
Conferència. CRP de la Noguera (Balaguer). Dimecres 21/4/2021 de 17:30 a 19:00
Seminaris i grups de treball
6044031604 Projectes i materials plurilingües. Internacionalitzem el nostre centre
Professorat de llengua anglesa o metodologia AICLE de secundària.
Seminari de coordinació. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dijous 11/2/2021 al 20/5/2021 de 16:00 a 18:30
6044041604 Grup musical de la Noguera
Especialistes de música d’Educació primària
Grup de treball. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dimarts 9/2/2020 al 25/5/2021 de 17:30 a 20:00
6044061604 Refugi de llavors de la Noguera
Dinamització dels horts escolars de la Noguera
Grup de treball. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dimecres 10/2/2021 al 5/6/2021 de 17:30 a 20:00
Àmbit LIC
6049260555 Llegir per escriure
Assessorament. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dilluns 18/1/2021 al 25/5/2021 de 17:30 a 19:00
6049280555 La competència oral. Una activitat compartida
A càrrec d’Enric Queralt Catà
Conferència Programa Tenim la paraula. CRP de la Noguera (Balaguer). Dimecres 19/05/2021 de 17:30 a 19:00
6049290555 Avaluació de la llengua oral. Eines i estratègies
A càrrec de Neus Sanmartí Puig. Universitat Autònoma de Barcelona
Conferència. CRP de la Noguera (Balaguer). Dimecres 21/4/2021 de 17:30 a 19:00
Formació mentoritzada digital
6042271604 Aprofitament didàctic de l’entorn Moodle de centre
Taller. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dimarts 16/2/2021 al 23/3/2021 de 17:30 a 19:00
6042281604 CREACIÓ DE CONTINGUTS EDUCACIÓ INFANTIL, CICLES INICIAL I MITJÀ DE PRIMÀRIA
Taller. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dijous 11/2/2021 al 18/3/2021 de 17:30 a 19:00
6042291604 DISSENY DE JOCS I ACTIVITATS CICLE SUPERIOR PRIMÀRIA I ESO
Taller. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dijous 18/2/2021 al 25/3/2021 de 17:30 a 19:00
6042311604 EDICIÓ AUDIO I VÍDEO PER A INFANTIL, CICLES INICIAL i MITJÀ DE PRIMÀRIA
Taller. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dimarts 6/4/2021 al 18/5/2021 de 17:30 a 19:00
6042321604 EDICIÓ AUDIO I VÍDEO PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA i ESO
Taller. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dimarts 13/4/2021 al 25/5/2021 de 17:30 a 19:00
6042341604 DISSENY DE JOCS I ACTIVITATS EDUCACIÓ INFANTIL I CICLES INICIAL I MITJÀ PRIMÀRIA
Taller. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dijous 15/4/2021 al 27/5/2021 de 17:30 a 19:00
6042251604 Gestió i manteniment d’entorns virtuals d’aprenentatge
Taller. CRP de la Noguera (Balaguer). Del dilluns 3/5/2021 al 14/6/2021 horari a confirmar

Cultura Digital

Oferta formativa específica de l’Àrea de Cultura Digital per als mestres i professorat (Accés al llistat d’activitats i inscripció)

Llengües estrangeres

Oferta formativa específica en Llengües estrangeres per als mestres i professorat (Descarregueu el llistat d’activitats)

Llistat global d’activitats de formació del PFZ de la Noguera 2020-2021