Programa d’Escoles Verdes

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.ev

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

  1. Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
  2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  3. Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.
    El nombre de centres educatius adherits al Programa escoles verdes el curs 2015 / 2016 va ser de 640 (566 amb distintiu i 74 en formació).

Enllaços de referència del Projecte Escoles Verdes

Fòrums Escoles Verdes, 2017