Proves d’avaluació de 4t ESO

(*) Per informacions actualitzades, és recomanable consultar el web oficial del Consell Superior d’Avaluació. Aquesta pàgina no hi està directament vinculada i solament és informativa.

Proves 2021

Recursos per les persones correctores

  Proves 17 i 18 de febrer de 2021 (i proves corregides)

Criteris de correcció llengua catalana, castellana i aranesa

Criteris de correcció llengua anglesa

Criteris de correcció matemàtiques

Criteris de correcció ciència i tecnologia

 Aplicatiu de correcció de proves dCAS, dCAT, dANG, dMAT, dCIE

Manual d’usuari de l’aplicatiu de correcció

Instrucció sobre el reconeixement de formació del personal corrector

Instrucció sobre el cobrament de les tasques de correcció

 

Proves de cursos anteriors

Informació i recursos sobre les proves 2020

Informació i recursos sobre les proves 2019 

Informació i recursos sobre les proves 2018

Informació i recursos sobre les proves 2017 

Informació i recursos sobre les proves 2016 

Informació i recursos sobre les proves 2015 

Informació i recursos sobre les proves 2014

Informació i recursos sobre les proves 2013

Informació i recursos sobre les proves 2012 

 

Altres recursos

Enllaç a l’aplicació (direccions de centres)