Proves d’avaluació de 6è PRI

castellana

(*) Per informacions actualitzades, és recomanable consultar el web oficial del Consell Superior d’Avaluació. Aquesta pàgina no hi està directament vinculada i solament és informativa.

Proves 2021

Calendari:

Dimarts 4 de maig: proves de llengua castellana i matemàtiques

Dimecres 5 de maig: proves de llengua catalana i anglès

Dijous 6 de maig: prova de coneixement del medi

 

Recursos:

Acta d’aplicació

Marc conceptual de l’avaluació. Competència lingüística

Marc conceptual de l’avaluació. Competència llengua estrangera

Marc conceptual de l’avaluació. Competència matemàtica

Marc conceptual de l’avaluació. Competència medi natural

 

Proves de cursos anteriors

Informació i recursos sobre les proves 2020

Informació i recursos sobre les proves 2019 

Informació i recursos sobre les proves 2018

Informació i recursos sobre les proves 2017 

Informació i recursos sobre les proves 2016 

Informació i recursos sobre les proves 2015 

Informació i recursos sobre les proves 2014

Informació i recursos sobre les proves 2013

Informació i recursos sobre les proves 2012 

 

Altres recursos

Enllaç a l’aplicació (direccions de centres)