Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

Més informació sobre la Formació interna de centre (FIC):

Característiques

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Té una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres al mail crp-noguera@xtec.cat o bé truqueu al 973 44 63 62.

Itineraris formatius guiats
Llar d’infants
Del currículum a l’aula al cicle 0-3 Orientacions per a la coordinació
Educació infantil i primària
Escriure a l’escola: escriure des de les àrees Orientacions per a la coordinació
Escriure a l’escola: parlar per escriure Orientacions per a la coordinació
Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l’educació infantil i primària Orientacions per a la coordinació
El càlcul a l’educació infantil i primària Orientacions per a la coordinació
Resolució de problemes a l’educació infantil i primària Orientacions per a la coordinació
Usos curriculars de les TAC a l’educació primària Orientacions per a la coordinació
Avaluar per aprendre: l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat Orientacions per a la coordinació
La lectura a l’escola. Ensenyament i aprenentatge de la lectura (3-12 anys) Orientacions per a la coordinació
Promoure canvis per donar oportunitats a tothom Orientacions per a la coordinació
La construcció d’una línia metodològica a l’escola Orientacions per a la coordinació
Educació secundària
Escriure a l’institut: escriure des de les matèries Orientacions per a la coordinació
Escriure a l’institut: escriure a les classes de llengua Orientacions per a la coordinació
Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l’ESO Orientacions per a la coordinació
La geometria a l’educació secundària obligatòria Orientacions per a la coordinació
El treball experimental a les classes de ciències Orientacions per a la coordinació
Usos curriculars de les TAC a l’educació secundària Orientacions per a la coordinació
Avaluar per aprendre: l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat Orientacions per a la coordinació
Escriure a partir dels textos literaris Orientacions per a la coordinació
Educació d’adults
L’avaluació com a guia de l’aprenentatge Orientacions per a la coordinació
Com planificar per orientar un aprenentatge autònom Orientacions per a la coordinació
Cap a un centre orientador: l’acompanyament i la presa de decisions Orientacions per a la coordinació
Escola Oficial d’Idiomes
Millora de l’ensenyament-aprenentatge de l’expressió i la interacció oral Orientacions per a la coordinació