Equip d’Atenció Psicopedagògica que dóna suport en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials.

eapxtec

Documentació de l’EAP de La Noguera

Documents i guies informatives per consultar
El TDAH: detecció i actuació en l’àmbit educatiu Aquesta guia descriu en l’àmbit escolar els obstacles que suposa el TDAH per al desenvolupament harmònic dels infants i dels joves. De l’altra banda, procura donar eines als docents per encaminar-se cap a les actuacions, les estratègies educatives i els aspectes positius que disminuiran els obstacles, en restringiran les conseqüències i impulsaran l’èxit personal i escolar de tot l’alumnat, inclosos els alumnes amb TDAH. down
Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu L’objectiu d’aquesta guia és ajudar a mestres i professors en la detecció dels alumnes amb altes capacitats i talent. down
La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit educatiu Protocol d’observació per a detectar indicadors de la dislèxia en l’educació secundària. down
Niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Pautas para padres y madres Manual dirigit a pares i mares amb fills i filles amb altes capacitats. Aporta informació per a conèixer i entendre millor i ofereix orientacions educatives per afavorir el seu desenvolupament integral. Creat per la Confederación española de asociaciones de padres y madres de alumnos CEAPA. down