pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de La Noguera és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de La Noguera.

Calendari

Publicació de les activitats aprovades Finals juliol 2021
Inscripció Primer torn 13-26 setembre 2021
Inscripció Segon torn 7-18 gener 2022

Segons les mesures COVID-19 vigents, la formació serà en format estrictament virtual, al menys pel que fa al primer torn del curs 2021-2022.

Activitats de formació PFZ de la Noguera 2021-2022

Formació en centre Formació entre centres Formació individual 
Assessoraments  Seminaris de coordinació Grups de treball
Formació Interna de Centre  Seminaris 
Tallers a centre  Tallers 
Cicles de conferències
Trobades pedagògiques
Jornades
  • Inscripció a les activitats del dilluns, 13 de setembre al diumenge, 26 de setembre de 2021.

Més informació