Les proves Cangur estan organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques i s’adrecen a l’alumnat de primària i secundària.

Consisteixen en la resolució de problemes per part de l’alumnat dels centres inscrits a les proves. En un dia concret determinat per l’organització, els centres baixen les proves de la web i l’alumnat resolt, en el propi centre, els problemes que se li plantegen. Posteriorment, es lliuren al CRP corresponent que els fa arribar a la Societat Catalana de Matemàtiques per a la seva correcció.

Una vegada publicats els resultats, els guanyadors tenen un reconeixement institucional.

Més informació: http://www.cangur.org/

Cangur 2019,  21 de març de 2019