Orientació educativa

La transformació social i tecnològica és cada dia més accelerada. La societat és més complexa i l’orientació acadèmica i professional és fa cada cop més difícil.

Però es pot orientar amb eines tecnològiques? Evidentment, la tecnologia dóna eines i recursos que poden facilitar la tasca orientadora si se saben incorporar al procés d’acompanyament.

Com en podem conèixer la qualitat? Des d’aquest espai us volem ajudar oferint-vos una selecció de recursos i eines que poden facilitar la feina, i millorar les tasques d’orientació després de l’ESO i del Batxillerat i en les diferents opcions i itineraris per a l’alumnat que no acaba de trobar el seu cami.


scap

El model competencial orientador SCAP (Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne), elaborat des del Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, conté els principis pedagògics i les dinàmiques organitzatives i de relació d’un centre orientades a afavorir l’èxit de l’alumne pel que fa a la seva autonomia i el desenvolupament del seu projecte de vida.

Es tracta d’una eina que permet als centres i als seus equips aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic d’escola i de centre com a organització en les seves tres dimensions: Àmbit/matèria, acció tutorial i cultura d’equip.

Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta en uns criteris i uns indicadors de l’orientació educativa que guien l’anàlisi, la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua.


Imagen7

Aquest apartat del web Estudiar a Catalunya presenta recursos d’orientació educativa, acadèmica i professional amb la finalitat d’ajudar els centres, les famílies i els joves en la construcció del seu itinerari formatiu, professional i projecte de vida. La formació de ciutadans creatius, crítics, conscients de les seves responsabilitats, i capaços de donar resposta als canvis de la societat globalitzada, és feina de l’orientació educativa i responsabilitat de tots.

Imagen4 Imagen5 Imagen6

 


orienta1

La Fundació Bertelsmann posa al nostre abast el seu projecte sobre Orientació des d’on es promou la reflexió de l’alumne sobre les seves pròpies capacitats i aspiracions, i se’ls informa sobre les seves opcions formatives i la situació del mercat laboral.

En aquesta pàgina podem trobar, a més a més, unes guies d’orientació adressades al professorat i també a les famílies que es poden descarregar lliurement en PDF:

mywaypassPerò orientar és quelcom més que presentar informació. Tot procés orientador inclou el coneixement de si mateix i dels determinats personals, el contrast de valors i interessos professionals i l’anàlisi dels determinats socials. En aquest sentit la mateixa Fundació Bertelsmann presenta el recurs de gamificació adreçat a l’alumnat. Amb MyWaypass i el joc l’alumnat pot descobrir les seves fortaleses i anar definint la seva pròpia orientació vocacional (Descarregar el fulletó en PDF).


La professora Maria Bañeres en el seu espai “I després de l’ESO, què?” ens ofereix tot un recull de recursos de tutoria per treballar la orientació amb informació i materials per a Cicles formatius de grau mitjà i superior, Programes de formació i inserció, PAU i Universitats, a més a més d’un bon recull de mostres de les diferents proves.


imagen2

La professora i formadora M.Mar Lluelles ens ofereix alguns recursos molt interessant per a l’orientació:

  • L’escriptori digital per als orientadors/es. Aquest Symbaloo ens ofereix tot un conjunt d’enllaços de gran valor i interès per a poder realitzar la tasca orientadora aprofitant tots els recursos que hi ha a la xarxa.
  • Amb la Cacera del tresor “Busques feina” es pot treballar l’orientació laboral i treballar amb l’alumnat tots aquells aspectes més importants que han de conèixer abans d’incorporar-se al món laboral.

imagen2ORIENTAPAS. És un bar virtual per a professionals de la orientació educativa i intervenció psicopedagògica en xarxa on, a més a més, hi trobareu espais per a docents i famílies. Inclou seccions d’atenció a la diversitat, convivència, innovació…