Revista “La Noguera Educació”

El Sant Jordi 2016 va sortir publicat el tercer número de la revista “La Noguera Educació”, que a partir d’ara volem que tingui una edició bianual.

La revista amb vocació de servei a la comunitat educativa comarcal va néixer el curs escolar 2008-2009 amb la finalitat de crear un espai d’expressió i d’intercanvi on es puguin aplegar els projectes innovadors, les bones pràctiques i les activitats més interessants realitzades durant el curs escolar.

La revista no pretén substituir les revistes pròpies del centre, sinó que vol ser un complement als excel·lents projectes que tenim a la nostra comarca i és, per tant, una oportunitat per compartir la feina portada a terme entre l’alumnat, els centres educatius i totes aquelles entitats i institucions que hi col·laborin.

2009nogueraeducacio 2010nogueraeducacio portadarevista2016
Noguera Educació 2009 Noguera Educació 2010 Noguera Educació 2016