Educació emocional: recursos a l’aula i conferència de la professora Eva Bach

Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat: Píndoles formatives per orientar en l’acolliment i acompanyament emocional de l’alumnat, professorat i famílies

Guia d’acompanyament emocional: El document orienta els equips docents en la detecció i la superació de les barreres emocionals, amb activitats a l’aula

Competències emocionals i resilència com a factors de transformació educativa. Conferència Eva Bach