Calendari PFZ

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 04-04-19 28-05-19
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 30-05-19 04-06-19
Comissió PFZ de Les Corts: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 13-06-19
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Consorci d’Educació i el Departament d’Ensenyament 15-06-19 30-06-19
Publicació de les activitats aprovades 16-07-19
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-19 27-09-19

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 15 d’octubre
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener a partir del 5 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir del 1 de juliol

Consulta les inscripcions a partir del 9 d’octubre