Calendari PFZ: curs 2021-2022

 

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 06-05-21 28-05-21
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 30-05-21 06-06-21
Comissió PFZ de Les Corts: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 02-06-21
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Consorci d’Educació i el Departament d’Educació 15-06-21 30-06-21
Publicació de les activitats aprovades 30-07-21
Inscripció del professorat a les activitats 13-09-21 26-09-21

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre de 2021 a partir del 14 d’octubre de 2021
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener de 2022 7 de febrer de 2022
Formació d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny de 2022 1 de juliol de 2022

Per consultar l’adjudicació dels cursos:(usuari i contrasenya xtec)

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/

Altres informacions