Estratègia digital de centre

L’Estratègia digital de centre [EDC] defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Per tal que els centres puguin traçar i definir el disseny, la redacció, la implementació i l’avaluació de la seva estratègia digital [EDC] podeu fer ús d’aquest web de referència, el qual es troba en constant actualització. Juntament amb el web del projecte d’acceleració digital, aquí hi trobareu el suport necessari per impulsar la línia de treball que haureu d’endegar i definir. Feu un clic damunt la imatge per accedir-hi.