Centres educatius

Al Districte de Les Corts hi ha 8 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 3 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts),  12 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 3 centres públics d’educació especial, 4 escoles bressol públiques ( municipals ) i 13 escoles bressol privades.