BICICLOT

PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA BICICLETA ALS CENTRES de PRIMÀRIA: PROVES D’HABILITAT  EN BICICLETA,  ADREÇAT A  5é  DE PRIMÀRIA

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

(FINS EL 30 DE SETEMBRE)

Objectius generals:

Facilitar coneixements i fer un treball d’habilitats amb  alumnes de 5è o 6è de primària de les escoles del districte de Les Corts per a facilitar l’ús de la bicicleta com a transport habitual.

Objectius específics:

  • Practicar habilitats i maniobres sobre la bicicleta amb una dificultat creixent.
  • Aprendre a anar en bicicleta (aquells alumnes que no en saben)

Descripció de l’activitat:

Els nois i noies hauran de superar diferents proves dirigides pels monitors que fan treballar aspectes d’habilitat necessaris per a la circulació en bicicleta: recta, corba, slalom, una mà lliure, diferents ritmes, parada, camí estret …

Es dividirà el grup-classe en dos grups que realitzaran dos circuits paral·lels, cada alumne disposarà d’una bicicleta.

Un monitor es quedarà amb els alumnes que no saben anar en bicicleta. Aquest grup farà una sessió d’iniciació seguint unes senzilles pautes, aprendran fàcilment i s’incorporaran als circuits amb els seus companys.

Necessitem la col·laboració del mestre/a d’educació física .

Inclou: 2 monitors/es, 1 bici no compartida per cada alumne del grup, materials lleugers.

Mesures de protecció i seguretat amb modificacions temporals:

Degut a la necessitat d’aplicar el protocol Covid-19 de Biciclot en les nostres activitats (veure arxiu PDF adjunt) de desinfecció de les bicicletes i cascs utilitzats en el circuit d’habilitat, hem calculat que el temps necessari entre cada grup-classe escolar seria de 15 minuts més. Per tant, si fem una distribució horària partint d’aquest plantejament, el total de grups possibles per fer el circuit d’habilitat passaria a ser de només 6 (4 de matí i 2 de tarda). Els horaris de matí serien: 09:15-10:00h; 10:15-11:00h; 11:15-12:00h; 12:15-13:00h. L’horari de tarda: 15:00-15:45h; 16:00-16:45h.

 Lloc de realització:

  • Plaça Sol de Baix (*)  en horari matí i tarda (09:00h a 16:45h)
  • Data: dimarts, 19 d’octubre de 2021. Data complementària: dimecres, 20 octubre 2021 (**)

Les escoles aniran passant en l’horari assignat.

(*) Tram carrer davant Escola Lavínia

(**) Si demanda supera el màxim 1r dia, en les mateixes condicions i horaris.

 Número de grups aula: Es poden realitzar fins a 6 grups. Cada classe disposarà de 0:45 hores per fer l’activitat