CRP (Centre de Recursos Pedagògics)

Els CRP tenen un àmbit d’actuació que s’ajusta a una zona educativa, per bé que fan un treball coordinat en l’àmbit del seu Servei Territorial – Consorci d’Educació de Barcelona, així com amb diferents unitats de Serveis Centrals.

L’acompanyament als centres des d’aquesta vinculació a la zona afavoreix el tractament personalitzat i promou espais de trobada, intercanvi i treball en xarxa dels seus professionals i entre centres.

Aquesta presencialitat permet atendre les demandes dels centres i, sobretot, promoure accions per afavorir la millora contínua i la transformació educativa.

El Centre de Recursos Pedagògics de les Corts dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat en:

  • Detecció, proposició, coordinació i organització de les activitats de formació permanent
  • Assessorament pedagògic i tecnològic (TAC)
  • Gestió de recursos i materials pedagògics (veure activitats de dinamització i recursos al menú principal)
  • Suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives

Responsables CRP Les Corts:

  • Marta Ponti Alemany
  • Martí Boneta Carrera

Banc de recursos: La Lectura

El Banc de recursos. La lectura: font de plaer i coneixement és el fruit d’un treball de col·laboració entre els centres de recursos pedagògics (CRP) del Departament d’Ensenyament, constituïts en grup de treball des del 2004.

El BDR es pot definir com un portal informatiu que conté una selecció de recursos, revisats i actualitzats, sobre la lectura en tot el seu abast.

Ofereix informació d’activitats, propostes didàctiques, pràctiques educatives, materials sobre competència lectora i informacional, seleccions bibliogràfiques i guies, articles i revistes, cursos de formació, documentació i estudis, associacions i entitats dedicades al foment lector, llibreries especialitzades, etc.

Aquest corpus d’informació organitzada vol ser un ampli repositori al qual es pot recórrer per trobar recursos que facilitin el treball de la lectura des de les diverses àrees i des de diferents angles: la comprensió lectora, la competència informacional i el gust per llegir.

L’objectiu principal és facilitar la cerca, gestió i difusió d’informació destinada a impulsar el coneixement, l’actualització i la dinamització de la lectura i afavorir l’ús pedagògic de la biblioteca escolar. A més de donar un suport efectiu i permanent al professorat dels centres educatius que impulsen el pla lector de centre i la biblioteca escolar com a espai per a l’aprenentatge i la investigació.

La col·laboració entre els diversos CRP permet donar una resposta específica a les necessitats dels centres educatius de cada zona. El fet de compartir criteris, esforços, coneixements i materials rendibilitza el treball de cada servei i l’amplifica, i això dóna com a resultat un espai web estructurat.

Periòdicament es publica el butlletí digital  (novembre, febrer i maig) on es recullen les novetats més destacades que s’han incorporat al BDR.

http://serveiseducatius.xtec.cat/bdrlectura/

Per a més informació, fes clic als següents enllaços:

Professionals adscrits
Més informació (XTEC)

Primer premi “Why Violence?”

Adreçat a persones de Barcelona de totes les edats que vulguin compartir a través d’una foto, un vídeo o un text idees creatives per millorar la convivència en temps de la covid-19.
“Why Violence?” és un programa educatiu de sensibilització contra les violències quotidianes que involucra joves… Llegeix més»