Subxarxa de Competència Digital Docent [XTCDD]

Aquesta subxarxa proporciona un espai de comunicació i treball en xarxa per fer difusió del nou Marc competencial i promoure el desenvolupament de la competència digital docent. Cada sessió està formada per un seminari web, seminaris territorials relacionats i converses al Nus, dins del grup “Competència digital docent”.

Què és la competència digital docent?

S’entén per competència digital docent la capacitat que tenen els docents de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per a l’E-A en situacions reals i concretes de la seva pràctica professional per tal de facilitar l’aprenentatge de tot l’alumnat i l’adquisició de la seva competència digital.

Aquesta capacitat ha de permetre dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital, i contribuir al desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

Per accedir-hi podeu clic damunt la imatge.